Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje
Ogólnoszkolne zebranie rodziców z dyrektorem
 • 14 września 2023 o godz. 15.45
Zebrania z rodzicami
 • 14 września 2023 po zebraniu ogólnym
 • 24 stycznia 2024
 • 12 czerwca 2024
Konsultacje dla rodziców odbywać się będą:
 • w ramcha tzw. "drzwi otwartych"
  • 24.10.2023
  • 07.05.2024
 • w ramach cotygodniowej dostępności nauczyciela dla uczniów lub rodziców, o których mowa w art. 42 ust. 2f. Karty Nauczyciela. Harmonogram dostępności nauczycieli będzie w zakładce na głównej stronie szkoły. Czytaj
Spotkania dyrektora z Radą Rodziców
 • 25 września 2023 o godz. 18.00 i w miarę potrzeb