Jak będzie wykorzystany zakupiony sprzęt?

Jak będzie wykorzystany zakupiony sprzęt?

Jak będzie wykorzystany zakupiony sprzęt?

Nowoczesny sprzęt zakupiony z programu Laboratorium Przyszłości uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych form rozwijania umiejętności uczniów.