Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Dłużynie na rok szkolny 2024/2025

 1. Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Włoszakowice jest organem prowadzącym. [zarządzeniezałacznik nr 1 - str.1str.2] - oddz.przedszkolny, [załacznik nr 2 - str.1str.2] - szkoła podstawowa].
 2. Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego w Dłużynie - postępowanie uzupełniające [pobierz].
 3. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Dłużynie [pobierz]
 4. Karta zapisu dziecka na zajęcia dodatkowe (opiekuńcze, rozwijające zainteresowania) [pobierz]
 5. Oświadczenia:
  • o samotnym wychowaniu dziecka [pobierz],
  • o zatrudnieniu [pobierz],
  • o wielodzietności rodziny [pobierz],
 6. Klauzula informacyjna [pobierz],
 7. Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Dłużynie [pobierz],
 8. Wniosek o przyjęcie dziecka klasy I Szkoły Podstawowej w Dłużynie [pobierz],
 9. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Dłużynie [pobierz],
 10. Klauzula informacyjna [pobierz].