Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
 

Wiktoria Nadtochiy (kl.7) - przewodnicząca

Gabriela Grochowa (kl. 6) - z-ca przewodniczącej

Marcelina Pukacka (kl. 5) - skarbnik