.

.

Dodano: 26 czerwca 2023 / Autor: Szkoła Podstawowa w Dłużynie

ABSOLWENCI TO JUŻ CZAS …

Dnia 23 czerwca 2023 roku w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego. Jako pierwsi uroczystość rozpoczęli uczniowie klas I-IV, którzy w sali gimnastycznej zebrali się o 8.15. Pan dyrektor wraz z wychowawcami podziękował uczniom za cały rok nauki oraz przypomniał o bezpieczeństwie w czasie wakacji. Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody w postaci bonów ufundowanych przez Radę Rodziców. O godzinie 9.15 w sali zgromadziły się klasy V-VIII, rodzice oraz nauczyciele. Na początku pan dyrektor przytoczył kilka faktów z życia klasy VIII od momentu kiedy po raz pierwszy pojawili się w szkole aż do klasy obecnej. Następnie przystąpiono do wręczania świadectw absolwentom, wśród których najlepsze wyniki osiągnęli: Patrycja Szramiak, Zuzanna Jaraczewska, Miłosz Pochanke, Zuzanna Błaszkowska, Jakub Stanek, Marta Józefczak i Paulina Apolinarska. Za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie Patrycja Szramiak, Zuzanna Jaraczewska, Miłosz Pochanke i Zuzanna Błaszkowska dodatkowo zostali nagrodzeni tytułem "wzorowy uczeń", a ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne. Uhonorowano również rodziców absolwentów szczególnie zaangażowanych w życie klasy i szkoły: p. Andrzejewską, p. Apolinarską, p. Pochanke, p. Łabędzką i p. Stanek. Następnie przyszła kolej na rozdanie świadectw i nagród uczniom klas V-VI. Później wszyscy zgromadzeni obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez klasę VIII oraz pożegnanie absolwentów przez uczniów klasy VI. Na koniec pan dyrektor skierował słowa do uczniów kończących szkołę - pogratulował im sukcesów oraz życzył powodzenia, a następnie ogłosił rozpoczęcie wakacji. 

J.Zając

Dzień wcześniej wybrani uczniowie otrzymali nagrody za bardzo dobrą frekwencję, ufundowane przez Radę Rodziców oraz nagrody specjalne zakupione ze środków przekazanych przez absolwentów naszej szkoły - panów: Tomasza i Piotra Karwatków. 
Darczyńcom serdecznie dziękujemy!