Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje

Ogólnoszkolne zebranie rodziców z dyrektorem

  • 15 września 2021 o godz. 15.45

Zebrania z rodzicami

  • 15 września 2021
  • 9 lutego 2022
  • 15 czerwca 2022

Konsultacje dla rodziców – „drzwi otwarte” (w zależności od systuacji epidemicznej mogą mieć formę zdalną)

  • 20 października 2021
  • 15 grudnia 2021
  • 30 marca 2022
  • 18 maja 2022

Spotkania dyrektora z Radą Rodziców

  • 23 września 2021 o godz. 16.30 i w miarę potrzeb