Rozkład jazdy autobusu

Rozkład jazdy autobusu

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 2 października 2023 r.

I kurs:

7.15 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach z nauczycielami, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zajęciach świetlicowych.
7.30 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.
7.40 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.

II kurs:

8.00 - wyjazd z Grotnik do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych i uczniowie z klas I - VII, którzy nie przyjechali I kursem
 

Odjazdy autobusu

od poniedziałku do czwartku:

13.50 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie z klas I - VI.
14.10 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie z klas I - VI.
14.40 - wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z oddz. przedszkolnych oraz pozostali uczniowie z klas VI - VII.

w piątek: 

12.50 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: oddziały przedszkolne oraz uczniowie z klas I - VI.
13.15 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie z klas I - VI.
14.40 - wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie z klasy VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 22 czerwca 2023 r.

I kurs:

7.15 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - uczniowie klas V – VIII.
7.30 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.
7.40 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.

II kurs:

8.00 - wyjazd z Grotnik do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych i uczniowie klas I - IV.
 

Odjazdy autobusu:

12.50 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: uczniowie klas I - VIII.
13.15 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: uczniowie klas I - VIII.
13.45 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina, dalej do Skarżynia i dalej do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. I - VIII korzystający ze świetlicy.

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 12 kwietnia 2023 r.

I kurs:

7.15 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - uczniowie klas V – VIII.
7.30 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.
7.40 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.

II kurs:

8.00 - wyjazd z Grotnik do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych i uczniowie klas I - IV.
 

Odjazdy autobusu

od poniedziałku do czwartku:

13.45 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI.
14.10 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI.
14.40 - wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z oddz. przedszkolnych oraz pozostali uczniowie klas VI - VIII.

w piątek: 

12.50 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas I - VI.
13.15 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI.
14.40 - wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. VIII.

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 2 września 2022 r.

I kurs:

7.15 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - uczniowie klas V – VIII.
7.30 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.
7.40 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.

II kurs:

8.00 - wyjazd z Grotnik do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych i uczniowie klas I - IV.
 

Odjazdy autobusu

od poniedziałku do czwartku:

13.50 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI.
14.15 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI.
14.45 - wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z oddz. przedszkolnych oraz pozostali uczniowie klas VI - VIII.

w piątek: 

12.50 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas I - VI.
13.15 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina i dalej do Skarżynia: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI.
14.45 - wyjazd z Dłużyny do Skarżynia i dalej do Grotnik: pozostałe dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie kl. VIII.

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 22 grudnia.

 
I kurs:

7.15 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - uczniowie klas V – VIII.
7.30 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.
7.40 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.
 

II kurs:

8.00 - wyjazd z Grotnik do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych i uczniowie klas I - IV.
 

Odjazdy autobusu

12.50 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina, dalej do Skarżynia i dalej do Grotnik: uczniowie klas I - V.
13.50 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina, dalej do Skarżynia i dalej do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych oraz uczniowie klas VI i VIII.

 

 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 14 października.

I kurs:

7.15 - wyjazd z Grotnik do Skarżynia - uczniowie klas V-VIII.
7.30 - wyjazd ze Skarżynia do Charbielina - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.
7.40 - wyjazd z Charbielina do Dłużyny - wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddz. przedszkolnych.
 

II kurs:

8.00 - wyjazd z Grotnik do Dłużyny - dzieci z oddz. przedszkolnych i uczniowie klas I-IV.
 

Odjazdy autobusu:

10.30 - wyjazd z Dłużyny do Grotnik: uczniowie klas V-VIII.
11.00 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina, dalej do Skarżynia i dalej do Grotnik: uczniowie klas I-IV.
12.45 - wyjazd z Dłużyny do Charbielina, dalej do Skarżynia i dalej do Grotnik: dzieci z oddz. przedszkolnych.