^Powrót do góry

logo

instaling buzka maleW nauce języka obcego bardzo ważna jest znajomość słownictwa. Najlepsze rezultaty w jego przyswajaniu daje systematyczna praca. Nawet kilka minut dziennie może przynieść efekty. Dlatego też w tym roku nasza szkoła przystąpiła do XVII Edycji Programu InstaLing dla Szkół. InstaLing to aplikacja ułatwiająca zapamiętywanie nowych słówek. Nauka jest realizowana poprzez quiz, w którym uczeń wpisuje słówka bądź frazy do zadania wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo program ten zbiera informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem a następnie dostosowuje poziom trudności indywidualnie do ucznia.

InstaLing daje też możliwość wglądu w raporty o systematyczności pracy i postępach dziecka. Raport ten widzi zarówno nauczyciel jak i rodzic.

Zachęcam wszystkich uczniów do korzystania z InstaLing!

Więcej informacji na temat InstaLing można znaleźć pod adresem: www.instaling.pl

UWAGA!!!KONKURS!!! Ogłaszam konkurs związany z programem InstaLing. Po I i po II półroczu 3 osoby z klas IV - VIII, które wykażą się największą systematycznością w programie InstaLing otrzymają nagrody!!!

                                                                                              Magdalena Krakowiak

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl