Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 

Wiktor Jabłoński (kl. 5)
przewodniczący

Julita Jakielczyk (kl. 8)
z-ca przewodniczącego

Wiktoria Nowak (kl. 6) i Paulina Ratajczak (kl. 4)
skarbnik