^Powrót do góry

logo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 

  

 

Ogólnoszkolne zebranie rodziców z dyrektorem

15 września 2021 o godz. 15.45

 

Zebrania z rodzicami

15 września 2021

9 lutego 2022

15 czerwca 2022

 

Konsultacje dla rodziców – „drzwi otwarte” (w zależności od systuacji epidemicznej mogą mieć formę zdalną)

20 października 2021

15 grudnia 2021

30 marca 2022

25 maja 2022

 

Spotkania dyrektora z Radą Rodziców

23 września 2021 o godz. 16.30 i w miarę potrzeb

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl