^Powrót do góry

logo

Rada Rodziców SP w Dłużynie 2019/20

 
Mateusz Bąk – przewodniczący
Justyna Andrzejewska  – z-ca przewodniczącego
Julita Dudzińska - skarbnik
Milena Ratajczak – sekretarz
 
 
Komisja rewizyjna
Maria Szramiak - przewodnicząca komisji rewizyjnej
 Natalia Poloch – członek
Dorota Ławniczak – członek
 
Jolanta Lis
Anna Knop

 
Wysokość składki na rok szkolny  2019/2020 wynosi:
- w oddziałach przedszkolnych 40 zł,
- w szkole podstawowej 40 zł.
 
Wpłat można dokonywać poprzez przekazanie gotówki skarbinkowi klasy.
 
Herbata - od września do stycznia - 5 zł
 
Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl