^Powrót do góry

logo

Dariusz Walczak – Dyrektor Szkoły - fizyka, technika

Elżbieta Przewoźna – edukacja wczesnoszkolna, edb, zaj.rewalidacyjne

Jowita Świętkowiak - edukacja wczesnoszkolna, zaj.korekcyjno-kompensacyjne, świetlica

Agnieszka Szymaniak - przedszkolna - grupa starsza, zaj.rewalidacyjne

Kinga Ciążkowska – edukacja przedszkolna - grupa młodsza

Małgorzata Samol – edukacja wczesnoszkolna, ed. informatyczna, zaj.rewalidacyjne

MagdalenaJabłońska - matematyka, informatyka

Magdalena Krakowiak – język angielski, zaj.korekcyjno-kompensacyjne

Joanna Jaraczewska – religia, wdż, plastyka, muzyka, doradztwo zawodowe

Marzena Poprawska - biologia, chemia

Tomasz Furmańczak – wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

Marzena Głuszak-Makała – język niemiecki

Jędrzej Zając – wychowanie fizyczne, technika

Karolina Wojtera - wychowanie fizyczne, nauczanie zindywidualizowane, zaj.rewalidacyjne, świetlica

Agnieszka Walczak – język polski, biblioteka

Agnieszka Dembska – pedagog szkolny, logopeda

 

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl