^Powrót do góry

logo

Dzie Straaka4 maja Dzień Strażaka dlatego nasze przedszkolaki poznały kolejny zawód – tym razem zawód Strażaka. Ze względu na trwającą epidemię w kraju Przedszkolaków nie odwiedził strażak . Jednak w domu z pomocą rodziców udało się w prosty i ciekawy sposób przybliżyć przedszkolakom specyfikę pracy strażaka, równocześnie prezentując jego strój i podręczny sprzęt. W trakcie zajęć z zdjęć dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych.

Dzieci dowiedziały się, że strażacy pomagają poszkodowanym, że udzielają pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych, że ratują ludzi gdy zagraża im niebezpieczeństwo i że często narażają własne życie, by ratować innych oraz że niejednokrotnie pomagają zwierzętom.

Przedszkolaki wiedzą też, że strażacy muszą być odważni, silni, wysportowani, że dużo ćwiczą i zdrowo się odżywiają. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Jednym z celów przedszkola jest uczenie najmłodszych dbałości o własne bezpieczeństwo. Chcemy, aby każde dziecko wiedziało, pod jaki numer zadzwonić, kiedy dzieje się coś złego oraz jak zareagować, gdy w niebezpieczeństwie jest ktoś inny. To ważne aby mały człowiek, wiedział, jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz gdzie można otrzymać pomoc i jak o nią poprosić.

K.Ciążkowska

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl