^Powrót do góry

logo

ogrdek-przedszkolny6Nasz oddział przedszkolny doczekał się własnego ogródka. Wczoraj (16.04.2018r) dzieci z grupy Krasnoludków (zerówka) posadziły w nim flance oraz zasiały nasiona. Głównym powodem inicjatywy jest chęć kształtowania u dzieci postawy ekologicznej poprzez zastosowanie tej atrakcyjnej formy edukacji. Pragniemy aby dzieci mogły uzyskać wiedzę o etapach rozwoju i warunkach życia roślin i obserwować zmiany zachodzące w wyglądzie roślin w ciągu roku.

Chcemy by dzieci nauczyły się posługiwania prostymi narzędziami ogrodniczymi i wyrobiły w sobie nawyk systematycznego pielęgnowania roślin w ogródku, czego uhonorowaniem będzie zbieranie plonów i degustowanie ich podczas posiłków przedszkolnych. Zależy nam, aby dzieci miały praktyczną możliwość poznania różnorodnych gatunków roślin występujących w ogrodzie – ziół, warzyw i owoców – i nauczenia się je rozpoznawać i prawidłowo nazywać. Nasz przedszkolny ogródek pozwala dzieciom na bliższe poznanie i bezpośredni kontakt z przyrodą wpływając w ten sposób na wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci oraz poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami poprzez różnorodne działania, zabawy, eksperymenty i doświadczenia. Prowadzenie w ogrodzie hodowli i obserwacji różnorodnych roślin, uprawianie ziół, warzyw i owoców w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu u dzieci odpowiednich zachowań wobec przyrody.

Bardzo dziękuję Państwu Lipowym oraz Michałowskim za przygotowanie ogrodu, Państwu Tajchert za zakup konewek oraz wszystkim rodzicom za ufundowanie flancy i nasion.

                                                                                                                                             E.Przewoźna

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl