^Powrót do góry

logo

inauguracja roku szk9Wyjątkowo czwartego września, a nie jak zwykle pierwszego września, uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny. Trochę smutni, trochę wystraszeni ale na pewno wypoczęci i gotowi do pracy pojawili się w murach, już nie zespołu szkól ale szkoły podstawowej.

Najpierw uczniowie, rodzice i nauczyciele wzięli udział w uroczystej mszy świętej, następnie wszyscy udali się do szkoły. Uroczystość uświetnili swoim przybyciem pan Marek Wodawski podinspektor. ds. oświaty Urzędu Gminy we Włoszakowicach oraz ksiądz kanonik Leszek Grzelak.

Uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dłużynie pan Dariusz Walczak, który powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił zgromadzonym nowych nauczycieli naszej szkoły. Pan dyrektor życzył też uczniom, nauczycielom i rodzicom wytrwałości, sukcesów i zadowolenia. Na zakończenie uroczystościksiądz kanonik poświęcił plecaki pierwszoklasistów.

Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

Foto. Archiwum szkoły i A.Apolinarski

M.Samol

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl